Trädgårdsbutik och handelsträdgårdar anslutna till BoGrönt

Nedan finns en karta och lista på varje trädgårdsbutik och handelsträdgård som är medlem i BoGrönt.
Klicka på en ikon på kartan eller en medlem i listan för att få mer information.

I Svensk Trädgårdsfackhandel Ekonomisk Förening ingår också följande butiker som inte deltar i centrala kampanjer.

Trädgårdsforum AB
Åsby Trädgård AB