Engelsk trädgård

En riktigt engelsk rabatt längs med en häck, gärna idegran, tuja eller vintergrön liguster. Färgerna går i vitt, silver och blått. Däremellan planteras klippta klot av buxbom, idegran eller tuja. Denna plantering ”håller stilen” även på vintern.

Engelsk trädgård