Lätta slänten

Växter trivs utmärkt i sluttning, man behöver inte bygga mur för att ta upp nivåskillnad i trädgården! För att slippa rensa i slänten lägger man först ut marktäckväv. Gör snitt i duken där plantorna ska stå. Som bas i slänten planterar man marktäckande buskar. Bland marktäckarna planterar man sedan grupper med buskar som har olika blomningstid. Ser man slänten även vintertid är det snyggt att plantera några vintergröna växter mellan grupperna med blommande buskar.

Lätta slänten