Lathund - Växtegenskaper

Vackra höstfärger

Stor svartaronia Aronia melanocarpa var. elata E

Träd och buskar:
• Acer
- palmatum i sorter, Japanska lönnar
- platanoides i sorter, Skogslönn
- tat. ssp. ginnala, Ginnalalönn
• Amelanchier, alla sorter, Häggmispel
• Aronia, alla sorter
• Azaleor, bladfällande
• Berberis thunbergii, Häckberberis
• Cercidiphyllum japonicum, Katsura
• Cornus alba ’Sibirica’, Korallkornell
- kousa, Koreansk blomsterkornell
• Cotoneaster divaricatus, Spärroxbär
• Diervillea lonicera, Getris
• Enkianthus campanulatus, Klockbuske
• Euonymus alatus, Vingad benved
- planipes, Körsbärsbenved
• Forsythia mandshurica, Manchurisk
forsythia
• Fothergilla major, Stor häxal
• Frangula alnus ’Asplenifolia’,
Flikbladig brakved
• Hamamelis intermedia, alla sorter,
Hybridtrollhassel
• Malus toringo v.sargentii,
Bukettapel
• Rhus typhina, alla sorter,
Rönnsumak
• Sorbus i sorter, Rönnar
• Spiraea betulifolia, Björkspirea
- japonica ’Firelight’, Gulbladig
praktspirea
• Vaccinium corymbosum, Jätteblåbär
• Viburnum sargentii ’Onondaga’
Blodolvon
• Weigela ’Minuet’, Prakttry

Klätterväxter:
• Parthenocissus, alla sorter, Vildvin
Perenner:
• Aruncus aethusifolius, Koreansk
plymspirea
• Geranium magnificum, Kungsnäva
- macrorrhizum, Flocknäva
- sanguineum, Blodnäva

Vintergröna

Lagerhägg - Prunus laurocerasus ’Etna’

Buskar:
• Buxus i sorter, Buxbom
• Cotoneaster suecicus ’Coral Beauty’
Svenskt parkoxbär
• Euonymus fortunei i sorter,
Klätterbenved
• Fargesia i sorter, Bergbambu
• Ilex i sorter, Järnek
• Kalmia angustifolia, Smalbladig
kalmia
• Lonicera pileata, Lingontry
• Mahonia aquifolium i sorter,
Mahonia
• Pieris i sorter, Buskrosling
• Prunus laurocerasus i sorter,
Lagerhägg
• Rhododendron i sorter,
• Skimmia japonica, Vinterbär
Klätterväxter:
• Euonymus fortunei i sorter,
Klätterbenved
• Hedera i sorter, Murgröna
Perenner:
• Armeria maritima, Strandtrift
• Asarum europaeum, Hasselört
• Bergenia i sorter, Bergenia
• Calluna vulgaris i sorter, Ljung
• Erica carnea i sorter, Vårljung
• Iberis sempervirens, Vinteriberis
• Lamium maculatum, Rosenplister
• Lewisia cotyledon, Broklewisia
• Pachysandra terminalis, Skuggröna
• Saxifraga umbrosa, Skuggbräcka
• Sempervivum i sorter, Taklök
• Thymus i sorter, Timjan
• Vinca minor, Vintergröna
• Waldsteinia ternata, Gullgröna

Blomningstider

Dvärgsyren Syringa meyeri ‘Palibin’

Tidig vår - Träd & buskar
• Cornus mas, gul, Körsbärskornell
• Corylus i sorter, gul, Hassel
• Hamamelis, röd, gul eller orange,
Trollhassel
• Viburnum bodnantense ’Dawn’, rosa
Hybridkejsarolvon
Tidig vår - Perenner
• Erica carnea, vitt, rosa, rödlila,
Vårljung
• Helleborus niger, vit, Julros
- orientalis-hybrider, vita, rosa till
purpurfärgade
Vår, försommar - Träd & buskar
•Amelanchier, alla sorter, vit,
Häggmisplar
• Aesculus hippocastanum, vit,
Hästkastanj
• Aronia alla sorter, vit,
• Chaenomeles, röd, rosa, vit
Rosenkvitten
• Cotoneaster suecicus ’Coral Beauty’,
vit, Svenskt parkoxbär
• Cytisus i sorter, gul, rosa eller röd,
Ginst
• Caragana , karagan, gul, Sibirisk
ärtbuske
• Daphne x burkwoodi ’Somerset’,
mörkrosa, Dofttibast
- mezereum, rosenröda, Tibast
• Enkianthus campanulatus, ljusrosa,
Klockbuske
• Exochorda macrantha ’The Bride’,
vit, Pärlbuske
• Forsythia i sorter, gul, Forsytia
• Laburnum i sorter, gul, Gullregn
• Lonicera camtschaticum, gulvit,
Blåbärstry
• Magnolia i sorter, vit, rosa, rosaröd
• Mahonia i sorter, gul, Mahonia
• Malus i sorter, vit, rosa, röd, Aplar
• Paeonia suffruticosa, vit, rosa,röd
Buskpion
• Pieris i sorter, vit, Buskrosling
• Prunus i sorter,
Blodplommon, Lagerhägg, Hägg,
samtliga prydnadskörsbär
• Ribes sanguineum, röd, Rosenrips
• Salix caprea ’Kilmarnock’, vitgul
Hängsälg
• Sorbus i sorter, vit, Rönn, Oxel
• Skimmia japonica, rosaröd, Vinterbär
• Spirea betulifolia, vit, Björkspirea
- cinerea ’Grefsheim’, vit
Norsk brudspirea
• Syringa i sorter, Syren
• Viburnum burkwoodi, ljusrosa
Hybridolvon
- carlesii, ljusrosa, Luktolvon
- plicatum i sorter, vit, Japansk olvon
• Rhododendron: alla sorter
• Azalea: alla sorter

Liten pärlbuske Exochorda macrantha ’The Bride’
Mossflox Phlox subulata ‘Rosette’

Vår, försommar - Klätterväxter
• Klematis:
se Antragene-gruppen sid 50 samt
Storblommiga sid 52
• Lonicera caprifolium, gulvit
Äkta kaprifol
• Wisteria sinensis i sorter, blåviolett,
vit, Blåregn
Gammaldags buskrosor
- ’Aicha’, gul
- ’Frühlingsduft’, aprikos
- ’Maigold’, bronsgul
- ’Nevada’, vit
- ’Poppius’, rosaröd
- ’Stanwell Perpetual’, ljusrosa
Vår, försommar - Perenner
• Ajuga reptans, blå, Revsuga
• Anemone sylvestris, vit, Tovsippa
• Antennaria dioica, rosa, röd, Kattfot
• Aquilegia flabellata i sorter,
blå, vit, rosa, Japansk akleja
• Arabis x arendsii, rosa, Majtrav
– caucasica, vit, Fagertrav
• Armeria maritima, mörkrosa, vit,
rosa, Strandtrift
• Aster alpinus, violett, vit, rosa
Alpaster
• Aubrieta cultorum, violett, rosa, röd,
Aubrietia
• Aurinia saxatilis, gul, Praktstenört
• Bergenia cordifolia, rosa, röd,
Hjärtbergenia
• Brunnera macrophylla, blå
Kaukasisk förgätmigej
• Cerastium tomentosum, vit,
Silverarv
• Corydalis lutea, gul, Nunneört
• Cymbalaria pallida, violett, vit,
Storblommig murreva
• Dicentra formosa, rosa, vit,
Fänrikshjärta
• Dicentra spectabilis, rosa, vit, röd,
Löjtnantshjärta
• Doronicum orientale, gula nyanser,
Vårkrage
• Epimedium i sorter, Sockblomma
• Erica carnea, vit, rosa, lila, Vårljung
• Euphorbia polychroma, gul
Gulltörel
• Galium odoratum, vit, Myskmadra
• Gentiana acaulis, blå,
Alpgentiana
• Geranium i sorter, Näva
• Geum coccineum, orange,
Kungsnejlikrot
• Iberis sempervirens, vit,
Vinteriberis
• Lamium maculatum, rosa,
Rosenplister
• Leucanthemum vulgare, vit,
Prästkrage
• Omphalodes verna, blå, vit,
Ormöga
• Phlox douglasii, vit, rosa, rödviolett,
Kuddflox
- subulata, rosa, violett, röd, vit,
Mossflox
• Potentilla megalantha, gul,
Storblommig fingerört
• Primula denticulata, violett, vit,
Bollviva
- pruhoniciana, violett, mörkrosa
Violviva
- rosea ’Grandiflora’, rosa-röd,
Rosenviva
- veris, gul, Gullviva
• Pulmonaria i sorter, vit, rosa, blå,
violett, Lungört
• Pulsatilla vulgaris, blåviolett, vit, röd,
Backsippa
• Saxifraga arendsii, vit, rosa, röd ,
Rosenbräcka
- umbrosa, vit-rosa, Skuggbräcka
• Tiarella cordifolia, vit, Spetsmössa
• Trillium grandiflorum, vit,
Stort treblad
• Trollius i sorter, gula och orange
nyanser, Smörboll
• Vinca minor, blå, vit, violett,
Vintergröna
• Viola cornuta, blå, gul, vit,
Bukettviol
- odorata,violett, vit, Luktviol
• Waldsteinia ternata, gul,
Gullgröna

Perukbuske Cotinus ‘Grace’

Sommar - Träd & buskar
• Aesculus carnea ’Briotii’, röd,
Röd hästkastanj
• Aralia elata, gräddvit, Parkaralia
• Berberis, alla sorter, gul, Berberis
• Cornus kousa i sorter, vit,
Koreansk blomsterkornell
• Cotinus coggygria i sorter, vita, rosa,
Perukbuske
• Cotoneaster divaricatus, rosa,
Spärroxbär
- horizontalis, rosa, Lingonoxbär
• Crataegus media ’Paul’s Scarlet’,
röd, Rosenhagtorn
• Deutzia i sorter, vit, rosa, Stjärnbuske
• Diervillea lonicera, gul, Getris
• Genista lydia, gul, Turkisk ginst
- tinctoria, gul, Färgginst
• Kolkwitzia amabilis i sorter, rosa
Paradisbuske
• Lonicera tatarica i sorter, vit, rosa,
Rosentry
• Magnolia sieboldii, vit, Buskmagnolia
• Philadelphus i sorter, vit, Schersmin
• Potentilla i sorter, gul, röd, rosa,
orange, vit, Ölandstok
• Sambucus nigra i sorter, vit,rosa,
Fläder
• Sorbaria sorbifolia, vit, Rönnspirea
• Spiraea betulifolia, vit, Björkspirea
- billardii, rosa, Klasespirea
- splendens, Amerikansk praktspirea
- japonica i sorter,rosa, Praktspirea
- nipponica, vit, Girlandspirea
- trilobata, vit, Sibirisk spirea
- vanhouttei, vit, Bukettspirea
• Syringa josikaea i sorter, lila, vit
Ungersk syren
- prestoniae i sorter, rosa, lila,
rosaröd, Prestonsyren
• Weigela i sorter, rosa, röd, Prakttry
Sommar - Klätterväxter
• Klematis
- se kapitel Klematis sid 50-52
• Humulus i sorter, gulgrön, Humle
• Hydrangea anomala petiolaris,
Klätterhortensia
• Lonicera brownii ’Dropmore Scarlet’
röd, Eldkaprifol
- heckrotti, rödgul, Blomsterkaprifol
- periclymenum, rödvit, Vildkaprifol
- tellmanniana, orangegul
Tellmannskaprifol

Sommar - Rosor
Praktiskt taget alla. I juni och juli
blommar huvuddelen av de gammaldags
buskrosorna. Från början av
juli blommar alla rabattrosor, klätterrosor
och moderna buskrosor.

Blomningstider fort.

Sommar - Perenner
• Achillea filipendulina, gul,
Praktröllika
- millefolium, vit, rosa, röd, Röllika
- ptarmica, vit, Vitpytta
• Aconitum i sorter, blå, blå-vit, gul,
lilarosa, Stormhatt
• Agastache foeniculum, blåviolett,
Anisisop
• Alcea i sorter, blandade färger,
Stockros
• Alchemilla mollis, gröngul,
Jättedaggkåpa
• Aquilegia i arter och sorter,
blandade färger, Akleja
• Aruncus i sorter, vit, Plymspirea
• Astilbe i sorter, se sid 76, Astilbe
• Astrantia major, vit, rosa, röd,
Stjärnflocka
• Calamintha nepeta, Stenkyndel
• Campanula i sorter, blåviolett, vit
• Centranthus ruber, röd, Pipört
• Corydalis lutea, gul, Nunneört
• Delphinium i sorter, blå, vit, rosa,
Riddarsporre
• Dianthus barbatus, blandade
färger, Borstnejlika
- deltoides, röd, Backnejlika
- gratianopolitanus, rosa, röd,
Bergnejlika
- plumarius, vit, rosa, röd,
Fjädernejlika
• Dicentra formosa, rosa, vit,
Fänrikshjärta
• Dictamnus albus, rosa, vit,
Moses brinnande buske
• Digitalis i sorter gul, rosa, röd, vit,
Fingerborgsblomma
• Dodecatheon media, rosa, vit,
Tolvgudablomma
• Erigeron i sorter, rosa, rödviolett,
blåviolett, vit, Praktbinka
• Filipendula vulgaris, vit, Brudbröd
• Gaillardia grandiflora, röd, gulröd,
Kokardblomster
• Geranium i sorter, blåviolett, vit,
rosa, rosaröd, Nävor
• Geum coccineum, rödorange,
Kungsnejlikrot
- chiloense, röd, Praktnejlikrot
• Gillenia trifoliata, vit, Trebladspirea
• Gypsophila i sorter, vit, rosa,
Brudslöja
• Helianthemum i sorter, röd, gul,
rosa, vit, Solvända
• Hemerocallis i sorter, gul, orange,
vinröd, roströd, rosa, vit, Daglilja
• Heuchera i sorter, röd, rosa, vit,
Alunrot
• Iris germanica i sorter, blå, gul,
röd, vit, mfl, Trädgårdsiris
- sibirica, blåviolett, gul, vit,
Strandiris
• Lavandula angustifolia, violett,
rosa, vit, Lavendel
• Leontopodium, vit, Edelweiss
• Leucanthemum superbum i
sorter, vit, Jätteprästkrage
• Lewisia cotyledon, rosa, Broklewisia
• Lilium martagon, rosa, Krollilja
- regale, vit, Kungslilja
• Lupinus hybrid, blandade färger,
Regnbågslupin
• Lychnis arkwrightii, orangeröd,
Praktklätt
- chalcedonica, röd, vit, rosa,
Brinnande kärlek
- coronaria, rödviolett, rosa, vit,
Purpurklätt
• Lysimachia ciliata ’Firecracker’,
Guldlysing
- nummularia, gul, Penningblad
• Malva moschata, rosa, vit, Myskmalva
• Meconopsis betonicifolia, blå,
Blå bergvallmo
• Monarda i sorter, vit, rosa, röd,
violett, Temynta
• Myosotis scorpioides, blå,
Förgätmigej
• Nepeta faassenii i sorter, blåviolett,
Kantnepeta
• Paeonia lactiflora i sorter, rosa,vit,
röd, Luktpion
- festiva i sorter, rosa, röd, vit,
Bondpion
• Papaver croceum i sorter, gul,
orange,röd, vit, Sibirisk vallmo
- orientale, röd, rosa, vit, lila
Jättevallmo
• Persicaria bistorta ’Superbum’, rosa,
Stor ormrot
• Platycodon grandiflorum i sorter
blå, rosa, vit, Praktklocka
• Polemonium i sorter, blåviolett, vit,
Blågull
• Potentilla atrosanguinea, röd,
Blodfingerört
- nepalensis, rosa, Indisk fingerört
- tridentata ’Nuuk’, vit,
Grönlandsfingerört
• Salvia nemorosa i sorter, violett,
lilarosa, vit, Stäppsalvia
• Sanguisorba officinalis, rosaröd,
Blodtopp
• Saxifraga cotyledon, vit, Fjällbrud
• Sedum i sorter, gul, vit, rosa, röd,
Fetblad, Fetknopp
• Sempervivum i sorter, röd, rosa, gul,
Taklök
• Tanacetum coccineum röd, rosa,
Rosenkrage
• Thalictrum, blåviolett, rosaviolett, vit,
Ruta
• Thymus i sorter, violettröd, vit, lilarosa,
Timjan
• Tradescantia i sorter, vit, blå, rosa,
lilaröd, Tremastarblomma
• Verbascum phoeniceum, vit, violett,
Violkungsljus
• Veronica teucrium, blå, Praktveronika
- spicata, vit, rosa, blå, Axveronica
• Viola cornuta i sorter, gul, blå,
violett, vit, Bukettviol
- odorata i sorter, violett, vit, Luktviol

Sensommar, höst -
Träd & buskar
• Buddleja davidii, blå-rödviolett,
rosa, vit, Fjärilsbuske, Buddleja
• Clethra alnifolia i sorter, gulvit,
Konvaljebuske
• Genista lydia, gul, Turkisk ginst
- tinctoria, gul, Färgginst
• Hydrangea arborescens, vit,
Vidjehortensia
- macrophylla i sorter, rosa, vit, blå,
Hortensia
- paniculata i rosa, vitrosa
Syrenhortensia
• Hypericum i sorter, gul, Hyperikum
• Kalmia angustifolia, rosa,
Smalbladig kalmia
• Perovskia atriplicifolia, blåviolett,
Perovskia
• Potentilla i sorter, gul, röd, rosa,
orange, vit, Ölandstok
• Spiraea i sorter, Spirea
- japonica, Praktspirea
• Tamarix pentandra, rosa,
Rosentamarisk
• Weigela i sorter, röd, rosa, vit,
Trädgårdsprakttry
Sensommar, höst - Rosor
Rabattrosor, storblommiga klängrosor,
moderna buskrosor samt
remonterade gammaldags buskrosor.
Sensommar, höst - Klätterväxter
• Clematis vitalba ’Paul Farges’
- viticella i sorter, vit, blå, rosa,
violett, Italiensk klematis
- storblommiga klematis, de flesta
sorterna , blå, röd, rosa, vit, violett
• Fallopia baldschuanicum, vit,
Bokharabinda
• Lonicera brownii ’Dropmore Scarlet’,
orangeröd, Eldkaprifol
- heckrottii, Blomsterkaprifol

Blomningstider fort.

Sensommar, höst - Perenner
• Achillea millefolium, röd,
Praktröllika
• Agastache foeniculum, blåviolett,
Anisört
• Alcea i sorter, blandade färger,
Stockros
• Anemone hybrida och tomentosa i
sorter, vit, rosa nyanser, Höstanemon
• Aster amellus i sorter, violett, rosa
Brittsommaraster
- dumosus i sorter, rosa, röda,
violetta nyanser, vit, Oktoberaster
- novi-belgii i sorter, röd, rosa, blåviolett,
vit, Höstaster
• Astilbe i sorter, se sid 76, Astilbe
• Calamintha grandiflora, rosa,
Rosenmynta
- nepeta, Stenkyndel
• Calluna vulgaris i sorter, lila, rosa,
röd, vit, Ljung
• Centranthus ruber, röd,
Flerårig pipört
• Chelone obliqua, rosa,
Sköldpaddsört
• Cimicifuga simplex ’Brunette’, vit,
Silverax
- racemosa, vit, Silverax
• Coreopsis rosea, rosa, Rosenöga
- verticillata, gul, Höstöga
• Corydalis lutea, gul, Gul nunneört
• Cymbalaria pallida, violett, vit
Storblommig murreva
• Dicentra formosa i sorter,rosa,vit,
Fänrikshjärta
• Echinacea i sorter, vit, gul, orange,
rosa, purpurröd, Solhatt
• Echinops bannaticus, Blå bolltistel
• Eryngium blåviolett, Martorn
• Eupatorium maculatum, rödviolett
Fläckflockel
• Gaillardia grandiflora, röd, gulröd,
Kokardblomster
• Gentiana septemfida lagodechiana,
blå, Fransgentiana
– sino-ornata, blå, Höstgentiana
• Geranium i sorter, se sid 83
• Gillenia trifoliata, vit, Trebladspirea
• Gypsophila ’Rosenschleier’, rosa,
Brudslöja
• Helenium i sorter, gul, orange,
rödbrun, Solbrud
• Heliopsis i sorter, gul, Dagöga
• Hemerocallis i sorter, gul, orange,
vinröd, roströd, rosa, vit, Daglilja
• Heuchera i sorter, röd, rosa, vit,
Alunrot
• Hosta i sorter, vit, lila, Funkia
• Lathyrus latifolius, vit, rosa nyanser,
Rosenvial
• Lavandula angustifolia i sorter,
violett, rosa, vit, Lavendel
• Liatris spicata i sorter, lilarosa, vit,
Rosenstav
• Ligularia i sorter, gul, orange, Stånds
• Lysimachia ciliata ’Firecracker’, gul,
Guldlysing
- clethroides, vit, Vitlysing
• Lythrum i sorter, rosa, rödviolett,
Fackelblomster
• Malva moschata, rosa, vit, Myskmalva
• Monarda i sorter, vit, rosa, röd,
violett, Temynta
• Nepeta faassenii i sorter, blåviolett
Kantnepeta
- subsesselis, blåviolett,
Skuggnepeta
• Oenothera macrocarpa, gul,
Storblommigt nattljus
- fruticosa, gul, Gullnattljus
• Origanum vulgare i sorter, lilarosa
Kungsmynta
• Papaver croceum, gul, orange, röd,
vit, Sibirisk vallmo
• Persicaria amplexicaule, Blodpilört
- aconogogon x fenniceum, vit,
Finnslide
- bistorta, rosa, Stor ormrot
• Phlox paniculata i sorter, röd, blå
violett, rosa, vit, Höstflox                                                                                                 • Physostegia virginiana i sorter,
rödviolett, vit, Drakmynta
• Potentilla nepalensis, mörkrosa
Indisk fingerört
• Rodgersia i sorter, vitgul, Skuggblad
• Rudbeckia i sorter, gul, Rudbeckia
• Salvia nemorosa i sorter, vit, rosa,
violett, Stäppsalvia
- verticillata, rödviolett, Kranssalvia
• Scabiosa caucasica i sorter, vit,
violett, Höstvädd
• Sedum cauticola, röd,
Liten kärleksört
- telephium ’Matrona’, Kärleksört
- spectabile i sorter, rosa, röd,
Kinesisk kärleksört
- ’Herbstfreude’, roströd
• Sidalcea i sorter, rosa nyanser
Trädgårdsmalva, Axmalva
• Solidago i sorter, gul, Gullris
• Stachys byzantina, rosa, Lammöron
• Tanacetum rubellum i sorter,
rosa, röd, Höstkrage
• Tradescantia i sorter, vit, rödviolett,
blåviolett, Tremastarblomma
• Verbascum i sorter, gul, rosa,
Kungsljus
• Veronicastrum virginicum, vit,
rosa, violett, Kransveronica
• Viola cornuta i sorter, blå, gul, vit,
violett, Bukettviol

• Physostegia virginiana i sorter,
rödviolett, vit, Drakmynta
• Potentilla nepalensis, mörkrosa
Indisk fingerört
• Rodgersia i sorter, vitgul, Skuggblad
• Rudbeckia i sorter, gul, Rudbeckia
• Salvia nemorosa i sorter, vit, rosa,
violett, Stäppsalvia
- verticillata, rödviolett, Kranssalvia
• Scabiosa caucasica i sorter, vit,
violett, Höstvädd
• Sedum cauticola, röd,
Liten kärleksört
- telephium ’Matrona’, Kärleksört
- spectabile i sorter, rosa, röd,
Kinesisk kärleksört
- ’Herbstfreude’, roströd
• Sidalcea i sorter, rosa nyanser
Trädgårdsmalva, Axmalva
• Solidago i sorter, gul, Gullris
• Stachys byzantina, rosa, Lammöron
• Tanacetum rubellum i sorter,
rosa, röd, Höstkrage
• Tradescantia i sorter, vit, rödviolett,
blåviolett, Tremastarblomma
• Verbascum i sorter, gul, rosa,
Kungsljus
• Veronicastrum virginicum, vit,
rosa, violett, Kransveronica
• Viola cornuta i sorter, blå, gul, vit,
violett, Bukettviol

Doftande

Träd och buskar:
• Azalea luteum, Guldazalea
• Buddleja i sorter, Buddleja,
Fjärilsbuske
• Clethra alnifolia i sorter,
Konvaljbuske
• Daphne i sorter, Tibast
• Eleagnus commutata, Silverbuske
• Fothergilla major, Stor häxal
• Hamamelis i sorter, Trollhassel
• Laburnum i sorter, Gullregn
• Magnolia i sorter, Magnolia
• Mahonia i sorter, Mahonia
• Paeonia suffruticosa, Buskpion
• Perovskia atriplicifolia, Perovskia
• Philadelphus i sorter, Schersmin
• Rubus odoratus, Rosenhallon
• Skimmia i sorter, Vinterbär
• Syringa i sorter, Syren
• Viburnum carlesii ’Aurora’, Luktolvon
- bodnantense, Hybridkejsarolvon
- burkwoodii, Hybridolvon

Doftande fort.

Rosor:
Det finns många rosor med underbar
doft bland storblommiga rabattrosor,
moderna buskrosor, klängrosor
och gammaldags buskrosor.
Klätterväxter:
• Clematis ’Propertius’
• Actinidia kolomikta
Kameleontbuske
• Lonicera caprifolium, Äkta kaprifol
- periclymenum, Vildkaprifol
• Wisteria i sorter, Blåregn
Perenner:
• Actaea simplex ’Brunette’, Silverax
• Agastache foeniculum, Anisört
• Aurinia saxatile, Praktstenört
• Cymbalaria pallida, Murreva
• Dianthus barbatus, Borstnejlika
- gratianopolitanus, Bergnejlika
- plumarius, Fjädernejlika
• Eupatorium maculatum, Fläckflockel
• Galium odoratum, Myskmadra
• Hosta i sorter, Funkia
• Lavandula i sorter, Lavendel
• Lilium regale, Kungslilja
• Monarda i sorter, Temynta
• Nepeta faassenii i sorter,
kantnepeta
• Origanum i sorter, Kungsmynta
• Paeonia lactiflora i sorter, Luktpion
• Phlox paniculata i sorter, Höstflox
• Polemonium i sorter, Blågull
• Thymus citriodorus i sorter,
Citrontimjan
• Viola cornuta i sorter, Bukettviol
• Viola ododrata, Luktviol

Dekorativa bär och frukter

Träd och buskar:
• Aronia alla sorter
• Berberis thunbergii i sorter,
Häckberberis
• Chaenomeles i sorter, Rosenkvitten
• Cotoneaster i sorter, Oxbär
• Daphne mezereum, Tibast,
Giftiga bär bör plockas bort
• Euonymus alatus, Benved
- planipes, Körsbärsbenved
• Hippophae rhamnoides, Havtorn
• Ilex i sorter, Järnek
• Lonicera i sorter, Try, ej ätliga bär
• Mahonia i sorter, Mahonia
• Malus i sorter, Apel
• Prunus ’Nigra’, Blodplommon
• Pyracantha i sorter, Eldtorn
• Sambucus nigra i sorter, Fläder
• Skimmia i sorter, Vinterbär
• Sorbus i sorter, både Rönn, Oxel
• Symphoricarpus i sorter, Snöbär
Gammaldags buskrosor:
• ’Hansa’
• ’Hybrida’ (helenae)
• ’Officinalis’
• ’Poppius’
• ’Rosa Mundi’
Klätterväxter:
• Euonymus fortunei v. radicans
Klätterbenved
• Humulus i sorter,
Humle (honplantor)

Snabbväxande

Träd:
• Acer platanoides, Lönn
• Betula, de flesta sorter, Björk
• Pterocarya fraxinifolia, Vingnöt
• Salix, alla sorter, Pil
Buskar:
• Acer tat. ginnala, Ginnalalönn
• Amelanchier i sorter, Häggmispel
• Cotoneaster i sorter, Krypoxbär
• Lonicera tatarica i sorter, Try
• Philadelphus coronarius,
Luktschersmin
- lewisii ’Waterton’
Norrlandsschersmin
- ’Virginal’, Kameliaschersmin
• Prunus padus ’Colorata’, Blodhägg
• Salix fragilis ’Bullata’, Bollpil
• Sambucus nigra, Fläder

Låga buskar

• Acer palmatum ’Dissectum’,
Flikbladig japansk lönn
- ’Dissectum Garnet’, röd,
Flikbladig japansk lönn
• Berberis thunbergii ’Atropurpurea
Nana’, röd, Dvärghäckberberis
• Buxus microphylla ’Faulkner’,
Småbladig buxbom
- sempervirens ’Polar’, Buxbom
• Chamaecytis purpureus, Rosenginst
• Cytisus decumbens, Krypginst
- nigricans ’Cyni’, Svartginst
• Deutzia gracilis, Bruddeutzia
• Diervillea lonicera, Getris
• Euonymus fortunei i sorter,
Klätterbenved
• Genista lydia, Turkisk ginst
- tinctoria ’Royal Gold’, Färgginst
• Hypericum i sorter, Hyperikum
• Kalmia angustifolia,
Smalbladig kalmia
• Potentilla i sorter, Ölandstok
• Salix lanata, Ullvide
• Skimmia japonica, Vinterbär
• Spiraea betulifolia, Björkspirea
- japonica i sorter, Praktspirea
• Syringa meyeri ’Palibin’, Dvärgsyren
• Weigela ’Minuet’, Trädgårdsprakttry
- ’Nana Variegata’
Vitbrokig trädgårdsprakttry

Marktäckare

Buskar:
• Cotoneaster dammeri i sorter,
Krypoxbär
• Chamaecytis purpureus, Rosenginst
• Cytisus decumbens, Krypginst
• Potentilla i sorter, Krypölandstok
• Prunus pumila ’Depressa’ E,
Sandkörsbär
• Spiraea betulifolia, Björkspirea
- japonica i sorter, Praktspirea
• Stephanandra incisa ’Crispa’,
Liten stefanandra
Rosor:
- se under rubriken klasblommiga
rabattrosor.

Marktäckare fort.

Klätterväxter:
• Euonymus fortunei i sorter,
Klätterbenved
• Hydrangea anomala petiolaris,
Klätterhortensia
• Hedera helix i sorter, Murgröna
Barrväxter:
• Juniperus communis ’Hornibrookii’,
Kryp-en
- ’Repandens’, Dvärg-en
- horizontalis i sorter,
Amerikansk kryp-en
- sabina ’Rockery Gem’, Sävenbom
- squamata ’Blue Carpet’,
Himalaya-en
• Microbiota decussata, Kryptuja
• Taxus baccata ’Repandens’,
Krypidegran
Perenner:
• Ajuga reptans, Revsuga
• Alchemilla mollis, Jättedaggkåpa
• Antennaria dioica, Kattfot
• Artemisia schmidtiana ‘Nana’,
Japansk malört
• Astilbe chinensis ’Pumila’, Astilbe
• Bergenia cordifolia, Hjärtbergenia
• Bistorta affinis, Bergormrot
• Brunnera macrophylla,
Kaukasisk förgätmigej
• Campanula portenschlagiana,
Murklocka
• Cerastium tomentosum, Silverarv
• Corydalis lutea, Gul nunneört
• Cymbalaria pallida,
Storblommig murreva
• Dianthus deltoides, Backnejlika
- grantianopolitanus, Bergnejlika
• Dicentra formosa, Fänrikshjärta
• Epimedium i sorter, Sockblomma
• Erica carnea, Vårljung
• Galium odoratum, Myskmadra
• Gentiana sino-ornata,
Höstgentiana
• Geranium cantabrigiense,
Liten flocknäva
- himalayense, Praktnäva
- macrorrhizum, Flocknäva
- renardii, Nätnäva
- ’Rozanne’, Trädgårdsnäva
- ’Sweet Heidi, Trädgårdsnäva
- sanguineum i sorter, Blodnäva
- wlassovianum, Mongolisk näva                                                                                    • Heuchera i sorter, Alunrot
• Hosta i sorter, Funkia
• Iberis sempervirens, Vinteriberis
• Lamium maculatum, Rosenplister
• Lysimachia nummularia,
Penningblad
• Myosotis scorpioides, Förgätmigej
• Omphalodes verna, Ormöga
• Origanum i sorter, Kungsmynta
• Pachysandra terminalis, Skuggröna
• Persicaria bistorta ’Superbum’,
Stor ormrot
• Phlox subulata, Mossflox
• Pulmonaria i sorter, Lungört
• Saxifraga umbrosa, Skuggbräcka
• Sedum acre i sorter, Fetknopp
- album, Vit fetknopp
- ewersii, Mongoliskt fetblad
- kamtjaticum, Kamtjatkafetblad
- spurium i sorter,
Kaukasiskt fetblad
• Stachys byzantina, Lammöron
• Thymus i sorter, Timjan
• Tiarella cordifolia, Spetsmössa
• Veronica spicata, Axveronika
• Vinca minor, Vintergröna
• Waldsteinia ternata, Gullgröna
Prydnadsgräs:
• Festuca gautieri, Björngräs
- glauca, Blåsvingel
• Luzula sylvatica, Storfryle

Växter för skuggiga lägen

Buskar:
• Acer tat. ginnala, Ginnalalönn
• Amelanchier i sorter, Häggmispel
• Cornus alba ’Sibirica’, Korallkornell
• Corylus avellana, Vanlig hassel
• Ilex i sorter, Järnek
• Lonicera tatarica i sorter, Rosentry
• Mahonia i sorter, Mahonia
• Philadelphus coronarius,
Luktschersmin
• Prunus laurocerasus i sorter,
Lagerhägg
• Ribes alpinum, Måbär
• Spiraea japonica ’Anthony Waterer’,
Praktspirea
- vanhouttei, Bukettspirea
• Symphoricarpus i sorter, Snöbär
Rhododendron och azaleor:
• Rhododendron, alla städsegröna
Barrväxter:
• Taxus i sorter, Idegran
(ej gulbarriga)
• Thuja i sorter, Tuja (ej gulbarriga)
• Tsuga i sorter, Hemlock
Klätterväxter:
• Clematis Atragene-gruppen
• Aristolochia, Pipranka
• Euonymus fortunei v. vegetus,
Klätterbenved
• Hedera i sorter, Murgröna
• Humulus i sorter, Humle
• Hydrangea anomala petiolaris,
Klätterhortensia
• Lonicera periclymenum i sorter,
Vildkaprifol
• Parthenocissus i sorter, Vildvin
Perenner:
• Aruncus aethusifolius,
Koreansk plymspirea
• Aruncus dioicus, Plymspirea
• Asarum europaeum,
Europeisk hasselört
• Bergenia cordifolia, Hjärtbergenia
• Brunnera macrophylla,
Kaukasisk förgätmigej
• Corydalis lutea, Gul nunneört
• Dicentra formosa, Fänrikshjärta
- spectabilis, Löjtnantshjärta
• Epimedium i sorter, Sockblomma
• Galium odoratum, Myskmadra
• Geranium macrorrhizum, Flocknäva
• Helleborus, Julros
• Hepatica nobilis, Blåsippa                                                                                             • Heuchera i sorter, Alunrot
• Hosta i sorter, Funkia
• Iberis sempervirens, Vinteriberis
• Lamium maculatum, Rosenplister
• Lysimachia nummularia,
Penningblad
• Myosotis scorpioides, Förgätmigej
• Omphalodes verna, Ormöga
• Origanum i sorter, Kungsmynta
• Pachysandra terminalis, Skuggröna
• Persicaria bistorta ’Superbum’,
Stor ormrot
• Phlox subulata, Mossflox
• Pulmonaria i sorter, Lungört
• Saxifraga umbrosa, Skuggbräcka
• Sedum acre i sorter, Fetknopp
- album, Vit fetknopp
- ewersii, Mongoliskt fetblad
- kamtjaticum, Kamtjatkafetblad
- spurium i sorter,
Kaukasiskt fetblad
• Stachys byzantina, Lammöron
• Thymus i sorter, Timjan
• Tiarella cordifolia, Spetsmössa
• Veronica spicata, Axveronika
• Vinca minor, Vintergröna
• Waldsteinia ternata, Gullgröna
Prydnadsgräs:
• Festuca gautieri, Björngräs
- glauca, Blåsvingel
• Luzula sylvatica, Storfryle                                                                        Ormbunkar:
• Samtliga sorter

Torra magra lägen

Träd och buskar:
• Berberis i sorter, Berberis
• Calluna vulgaris i sorter, Ljung
• Chaenomeles japonica, Rosenkvitten
• Cytisus decumbens, Krypginst
- praecox, Vårginst
• Eleagnus commutata, Silverbuske
• Genista tinctoria ’Royal Gold’,
Färgginst
• Hippophae rhamnoides, Havtorn
• Perovskia atriplicifolia, Perovskia
• Prunus pumila depressa,
Sandkörsbär
• Pyracantha, Eldtorn
• Ribes alpinum, Måbär
• Rhus typhina, Rönnsumak
• Sorbus aucuparia, Rönn
• Sorbus intermedia, Oxel
• Tamarix pentandra, Rosentamarisk
Barrväxter:
• Juniperus pfitzeriana i sorter,
Trädgårds-en
- communis i sorter, En
(både krypande och upprättväxande)
• Pinus mugo i sorter, Bergtall
Perenner:
• Achillea filipendulina, Praktröllika
- millefolium, Röllika
• Anaphalis triplinervis, Ulleternell
• Antennaria dioica, Kattfot
• Arabis i sorter, Trav
• Armeria maritima, Strandtrift
• Artemisia schmidtiana ‘Nana’,
Malört
• Aster alpinus i sorter, Alpaster
• Aubrieta i sorter, Aubrietia
• Aurinia saxatile, Stenört
• Campanula poscharskyana,
Stjärnklocka
- portenschlagiana, Murklocka
• Centranthus ruber, Pipört
• Cerastium tomentosum, Silverarv
• Corydalis lutea, Nunneört
• Cymbalaria pallida, Murreva
• Dianthus deltoides, Backnejlika
- gratianopolitanus, Bergnejlika
- plumarius, Fjädernejlika
• Digitalis i sorter,
Fingerborgsblomma
• Echinops bannaticus, Blå bolltistel
• Eryngium alpinum, Alpmartorn
• Euphorbia polychroma, Gulltörel
• Filipendula vulgaris ’Plena’, Brudbröd
• Geranium cinereum i sorter, Jordnäva
- dalmaticum, Dvärgnäva
- macrorrhizum, Flocknäva
- sanguineum i sorter, Blodnäva
• Gypsophila paniculata i sorter,
Brudslöja
• Helianthemum i sorter, Solvända
• Lavandula i sorter, Lavendel
• Leontopodium alpinum, Edelweiss
• Lewisia cotyledon, Bitterrot
• Nepeta faassenii i sorter, Kantnepeta
• Oenothera macrocarpa,
Storblommigt nattljus
• Origanum i sorter, Oregano
• Phlox douglasii, Kuddflox
- subulata, Mossflox
• Pulsatilla i sorter, Backsippa
• Salvia i sorter, Stäppsalvia
• Saxifraga i sorter, Bräcka
• Sedum i sorter, fetblad, Kärleksört
• Sempervivum i sorter, Taklök
• Stachys byzantina, Lammöron
• Thymus i sorter, Timjan
• Verbascum i sorter, Kungsljus
• Veronica spicata, Axveronica
Prydnadsgräs:
• Festuca gautieri, Björngräs
- glauca, Blåsvingel
• Stipa i sorter, Fjädergräs

Blåsvingel Festuca glauca ‘Elijah Blue’

Växter som tål fukt

Träd och buskar:
• Amelanchier i sorter, Häggmispel
• Lonicera tatarica i sorter, Try
• Salix alba ’Sericea’, Silverpil
Perenner:
• Achillea ptarmica, Vitpytta
• Aster dumosus i sorter,
Oktoberaster
- novi-belgii i sorter, Höstaster
• Bergenia cordifolia, Hjärtbergenia
• Caltha palustris, Kabbeleka
• Eupatorium maculatum,
Fläckflockel
• Filipendula rubra ‘Venusta’,
Amerikanskt älggräs
• Hemerocallis i sorter, Daglilja
• Hosta i sorter, Funkia
• Iris sibirica, Strandiris
• Ligularia dentata, Klippstånds
- przewalskii, Spirstånds
• Lysimachia nummularia,
Penningblad
• Lythrum salicaria, Fackelblomster
• Myosostis scorpioides, Förgätmigej
• Persicaria amplexicaule, Pilört
• Phalaris arundinacea ‘Picta’, Randgräs
• Phlox paniculata i sorter, Höstflox
• Primula rosea ‘Grandiflora’, Rosenviva
• Rodgersia i sorter, Rodgersia
• Trollius i sorter, Smörboll
Prydnadsgräs:
• Carex morrowii, Japansk starr
Ormbunkar:
• Blechnum spicant, Kambräken
• Dryopteris filix mas, Träjon
• Matteuccia struthiopteris, Strutbräken

Växter för lerhaltiga jordar

Träd och buskar:
• Berberis thunbergii, Häckberberis
– ’Atropurpurea’, Röd häckberberis
• Chaenomeles japonica, Rosenkvitten
• Cotoneaster divaricatus, Spärroxbär
• Crataegus i sorter, Hagtorn
• Deutzia magnifica, Praktdeutzia
• Exochorda, Pärlbuske
• Forsythia i sorter, Forsythia
• Lonicera tatarica i sorter, Rosentry
• Malus i sorter, Prydnadsapel
• Philadelphus i sorter, Schersmin
• Ribes alpinum, Måbär
• Rosor i sorter
• Sambucus racemosa, Druvfläder
• Sorbus i sorter, rönn, Oxel
• Symphoricarpus i sorter, Snöbär
• Syringa i sorter, Syren

Växter som trivs i sur jord - lågt pH, mullrikt

De som kräver surjord
(kalkskyende) är märkta med a.
Träd och buskar:
• Acer palmatum i sorter,
Japansk lönn a
• Azaleor (Rhododendron) i sorter,
Azalea a
• Clethra alnifolia i sorter,
Konvaljebuske a
• Cornus kousa i sorter,
Koreansk blomsterkornell a
• Enkianthus campanulatus,
Klockbuske a
• Hamamelis i sorter, Trollhassel a
• Hydrangea i sorter, Hortensia
• Kalmia angustifolia,
Smalbladig kalmia a
• Magnolia, magnolia (alla) a
• Pieris i sorter, Rosling a
• Rhododendron i sorter a
• Skimmia japonica i sorter,
Vinterbär a
• Vaccinium i sorter, Blåbär a
Klätterväxter:
• Aristolochia durior, Pipranka a
• Hydrangea anomala petiolaris,
Klätterhortensia
Perenner:
• Ajuga reptans, Revsuga
• Arrhenatherum bulbosum
’Variegatum’, Vitbrokig knylhavre a
• Asarum europaeum, Hasselört
• Astilbe arendsii, Astilbe
• Bergenia cordifolia, Hjärtbergenia
• Brunnera macrophylla,
Kaukasisk förgätmigej
• Calluna vulgaris, Ljung a
• Dicentra formosa, Fänrikshjärta
• Dodecatheon meadia,
Tolvgudablomma a
• Epimedium i sorter, Sockblomma a
• Erica carnea i sorter, Vårljung a
• Eupatorium maculatum,
Fläckflockel
• Filipendula rubra,
Amerikanskt älggräs a
• Galium odoratum, Myskmadra a
• Gentiana sino-ornata,
Höstgentiana a
• Gillenia trifoliata, Trebladspira
• Hosta i sorter, Funkia
• Ligularia, Stånds
• Lysimachia clethroides, Vitlysing
- nummularia, Penningblad a
• Lythrum salicaria, Fackelblomster
• Meconopsis i sorter, Bergvallmo a
• Omphalodes verna, Ormöga
• Pachysandra terminalis,
Skuggröna a
• Primula denticulata, Bollviva a
- rosea, Rosenviva a
• Pulmonaria i sorter, Lungört a
• Rodgersia i sorter, Skuggblad a
• Saxifraga arendsii, Rosenbräcka
- umbrosa, Skuggbräcka a
• Tiarella cordifolia, Spetsmössa a
• Viola odorata, Luktviol a
• Vinca minor, Vintergröna
Prydnadsgräs:
• Carex i sorter, Starr
• Luzula i sorter, Fryle
• Miscanthus i sorter, Japanskt gräs a
• Molinia caerulea, Blåtåtel
• Phalaris arundinacea ’Picta’, Randgräs
Ormbunkar:
• Asplenium trichomanes, Svartbräken
• Athyrium filix-femina, Majbräken
• Blechnum spicant, Kambräken
• Dryopteris filix mas, Träjon
• Matteuccia struthiopteris,
Strutbräken
• Onoclea sensibilis, Pärlbräken
• Osmunda regalis, Kungsbräken
• Sorbus intermedia, Oxel
• Juniperus communis, En
(alla upprättväxande)
• Matteuccia struthiopteris,
Strutbräken
• Onoclea sensibilis, Pärlbräken
• Osmunda regalis, Kungsbräken

Kalkälskande växter

Växter som tål vind och salt - passar nära kusten

Träd och buskar:
• Amelanchier i sorter, Häggmispel
• Berberis thunbergii, Häckberberis
• Chaenomeles japonica, Rosenkvitten
• Eleagnus commutata, Silverbuske
• Hippophae rhamnoides, Havtorn
• Genista tictoria ’Royal Gold’, Färgginst
• Ribes alpinum, Måbär
• Rosa rugosa, Vresros
• Sorbus intermedia, Oxel
Rosor:
• ’Blanc Double de Coubert’ (rugosa),
Gammaldags buskros
• ’Hansa’ (rugosa),
Gammaldags buskros
• ’Louise Bugnet’ ( rugosa),
Kanadensisk ros
• ’Thérèse Bugnet’ (rugosa),
Kanadensisk ros

Växter som ger fåglar skydd och vinterfoder

Träd och buskar:
• Amelanchier i sorter, Häggmispel
• Aronia, alla sorter, Aronia
• Berberis thunbergii, Häckberberis
• Hippophae rhamnoides, Havtorn
• Lonicera kamtschatica, Blåbärstry
• Malus i sorter, Aplar
• Pyracantha i sorter, Eldtorn
• Sorbus i sorter, Rönn och oxel
Barrväxter:
• Juniperus communis, En
(alla upprättväxande)

Ätliga frukter och bär

Träd och buskar:
• Amelanchier i sorter, Häggmispel
• Aronia, alla sorter, Aronia
• Chaenomeles i sorter, Kvitten
• Corylus avellana, Hassel
• Hippophae rhamnoides, Havtorn
• Lonicera kamtschatica, Blåbärstry
• Mahonia i sorter, Mahonia
• Malus i sorter, Apel
• Sambucus nigra, Fläder
• Sorbus aucuparia i sorter, Rönn
Rosor:
• Nypon, se dekorativa bär

Giftiga växter

Giftiga bär som lockar till förtäring:
Träd och buskar:
• Daphne, Tibast
• Laburnum alpinum, Gullregn
- ’Vossii’ är en nästan steril sort
som sätter mindre frö.
• Sambucus racemosa, Druvfläder
(röda bär, den vanliga flädern har svarta)
Perenner:
• Convallaria majalis, Liljekonvalj
Måttligt giftiga bär som kan
locka till förtäring:
Träd och buskar:
• Ilex i sorter, Järnek
• Lonicera i sorter, Rosentry
• Symphoricarpus i sorter, Snöbär
Klängväxter:
• Lonicera i sorter, Kaprifol
Barrväxter:
• Taxus i sorter, Idegran
Giftiga, men lockar inte till
förtäring:
Barrväxter:
• Juniperus sabina i sorter,
Sävenbom
Perenner:
• Aconitum, Stormhatt
• Dictamnus, Moses brinnande
buske - kan ge allergiska utslag,
skall ej vidröras soliga dagar.
• Delphinium, Riddarsporre

Rådjurssäkra växter

Rådjuren kan ibland ändra”smak”
p g a av kall väderlek men det ger
sällan större skador. På nyplanterade
frukt- och prydnadsträd är
det viktigt att skydda stammarna
med gnagskydd!
Träd och buskar:
• Acer shirasawanum ’Aureum’,
Gulbladig solfjäderslönn
• Amelanchier alla sorter, Häggmispel
• Aralia elata, Parkaralia
• Aronia melanocarpa alla sorter,
Svart aronia
• Berberis alla sorter, Berberis
• Buddleia alla sorter,
Syrenbuddleja, Fjärilsbuske
• Buxus sempervirens i sorter, Buxbom
• Carpinus betulus, Avenbok
• Cornus alla sorter, Kornell
• Cotinus coggygria alla sorter,
Perukbuske
• Cotoneaster alla sorter, Oxbär
• Daphne alla sorter, Tibast
• Exochorda alla sorter, Pärlbuske
• Fargesia i sorter, Bergbambu
• Hamamaelis alla sorter, Trollhassel
• Hydrangea alla sorter,
Hortensia, Syrenhortensia
• Kolkwitzia amabilis, Paradisbuske
• Magnolia alla sorter, Magnolia
• Perovskia i sorter, Perovskia
• Potentilla fruticosa alla sorter,
Tok, Ölandstok
• Prunus laurocerasus alla sorter,
Lagerhägg
• Pterocarya fraxinifolia,
Kaukasisk vingnöt
• Rhus typhina alla sorter, Rönnsumak
• Ribes alpinum i sorter, Måbär
• Ribes sanguineum, Rosenrips
• Rubus odoratus, Rosenhallon
• Salix fragilis ’Bullata’, Klotpil
• Sambucus alla sorter, Fläder
• Spiraea alla sorter, Spirea
• Stephanadra i. ’Crispa’, Stefanandra
• Symphoricarpus alla sorter, Snöbär                                                    Rododendron:
• Parkrododendron i sorter
Klätterväxter:
• Actinidia kolomikta,
Kameleontbuske
• Aristolochia, Pipranka
• Clematis i sorter, Klematis
• Fallopia baldschuanicum,
Bokharabinda
• Humulus i sorter, Humle
• Hydrangea anomala petiolaris,
Klätterhortensia
• Lonicera alla sorter, Kaprifol
Barrväxter:
• Abies alla sorter, Gran
• Cedrus i sorter, Ceder
• Chamaecyparis laws. i sorter, Cypress
• Chamaecyparis nootkatensis,
Nutkacypress
• Chamaecyparis pisifera i sorter,
Ärtcypress
• Juniperus alla sorter, En
• Larix decidua i sorter, Europeisk lärk
• Picea alla sorter, Gran
• Pinus alla sorter, Tall
• Taxus baccata i sorter, Idegran
• Thuja occ. ’Holmstrup’, Pyramidtuja
• Thujopsis dolabrata, Hiba
• Tsuga canadensis, Hemlock
Perenner:
• Samtliga kryddväxter
• Samtliga ormbunkar och bräken
• Achillea alla sorter, Röllika
• Aconitum alla sorter, Stormhatt
• Agastache foeniculum,
Anisört, Indianmynta
• Ajuga reptans, Revsuga
• Alchemilla mollis, Daggkåpa
• Anaphalis triplinervis, Ulleternell
• Anemone sylvestris, Tovsippa
• Antennaria dioica, Kattfot
• Artemisia alla sorter, Malört
• Aruncus i sorter, Plymspirea
• Asarum europaeum, Hasselört
• Calamintha nepeta, Stenkyndel
• Calluna vulgaris, Höstljung
• Caltha palustris, Kabbeleka
• Centranthus ruber, Pipört
• Cimicifuga alla sorter, Silverax
• Coreopsis verticillata i sorter, Höstöga
• Corydalis alla sorter, Nunneört
• Dictamnus albus alla sorter,
Moses brinnande buske
• Echinops bannaticus, Blå bolltistel
• Epimedium alla sorter, Sockblomma
• Erica carnea alla sorter, Vårljung
• Eupatorium alla sorter, flockel
• Euphorbia alla sorter, Törel
• Galium odorataum, Myskmadra
• Gillenia trifoliata, Trebladspira
• Gypsophila pan. alla sorter,
Brudslöja
• Hemerocallis alla sorter, Daglilja
• Hepatica alla sorter, Blåsippa
• Lavandula alla sorter, Lavendel
• Lupinus alla sorter, Lupin
• Lychnis alla sorter, Klätt
• Macleaya cordata, Vippvallmo
• Monarda alla sorter, Temynta
• Nepeta fassenii, Kattmynta
• Pachysandra teminalis,Skuggröna
• Paeonia alla sorter, Pion
• Papaver alla sorter, Vallmo
• Persicaria alla sorter, Ormrot, Slide
• Primula alla sorter, Viva
• Pulsatilla alla sorter, Backsippa
• Rodgersia alla sorter, Skuggblad
• Thalictrum alla sorter, Ruta
• Trollius alla sorter, Smörboll
• Verbascum alla sorter, Kungsljus
• Veronicastrum virginicum,
Kransveronika
Prydnadsgräs:
• Festuca alla sorter, Svingel
• Helictotrichon semp, Silverhavre
• Miscanthus sinensis alla sorter,
Japanskt gräs
• Molinia caerulea alla sorter, Blåtåtel
• Stipa alla sorter, Fjädergräs

"Snigelsäkra" växter

Helt snigelsäkra växter finns inte,
en riktigt hungrig snigel kan äta
nästan vad som helst. Det finns
dock växter som man kan plantera
där det finns sniglar.
Alla vedartade växter:
Prydnadsbuskar, bärbuskar, prydnadsträd,
fruktträd, rosor, barrväxter
Perenner:
Främst de sorter med vedartade
grenar, med taggar samt med
aromatiska eller ludna blad.
Det kan vara klokt att testa innan
man planterar många av en sort.
• Achillea i sorter, Röllika
• Alchemilla mollis, Daggkåpa
• Anemone hupehensis, Höstanemon
• Aquilegia i sorter, Akleja
• Astilbe i sorter, Astilbe
• Astrantia i sorter, Stjärnflocka
• Dicentra spectabilis, Löjtnantshjärta
• Digitalis i sorter, Fingerborgsblomma
• Eryngium i sorter, Martorn
• Geranium i sorter, Nävor
• Helleborus i sorter, Julros
• Hemerocallis i sorter, Daglilja
• Lavandula angustifolia, Lavendel
• Nepeta i sorter,
Kattmynta, Kantnepeta
• Paeonia lactiflora, Luktpion
• Paeonia officinalis, Bondpion
• Phlox paniculata, Höstflox
• Pulmonaria i sorter, Lungört
• Salvia nemorosa, Honungssalvia
• Solidago i sorter, Gullris
• Vinca minor, Vintergröna
• Kryddväxter

Hitta rätt sort i vår ordlista - från svenska till latin

Tecken förklaring

TECKENFÖRKLARING
B = buskar                 KR = kryddor
BA = barrväxter        O = ormbunkar
G = prydnadsgräs     P = perenner
H = häckväxter         T = träd
K = klätterväxter      V = vattenväxter
Sortnamn tex Karpaterklocka,
Murklocka och Storklocka finns på
namnet klocka. Vitbrokig kornell,
Korallkornell och Gullkornett finns
på namnet Kornell.

Från A - G

A
Adiantum Adianthum O
Akleja Aquilegia P
Apel Malus  B, T
Anisört Agastache P
Aronia Aronia B, H
Al Alnus T
Alpkrassing Hutchinsia P
Alunrot Heuchera P
Aster Aster P
Astilbe Astilbe  P
Aubrietia Aubtrieta P
Avenbok Carpinus H, T
Azalea Alzalea B
B
Backsippa  Pulsatilla P
Bambu Fargesia  B
Basilika Ocimum KR
Benved  Euonymus B,K
Berberis Berberis  B,H
Bergenia Bergenia P
Bergvallmo Meconopsis P
Binka Erigeron P
Björk Betula T
Björngräs Festuca O
Blodtopp Sanguisorba P
Blomvass Butomus V
Blågull  Polemonium P
Blåregn  Wisteria KR
Blåsippa Hepatica P
Blåsvingel Festuca P
Blåtåtel Molinia P
Bok Fagus H,T
Bokharabinda Fallopia K
Bolltistel Echinops P
Borstnejlika Dianthus P
Brakved Frangula B
Brudbröd Flilipendula P
Brudslöja Gypsophila P
Bräcka Saxifraga P
Buddleja Buddleja B
Buskpion Paeonia B
Buskrosling Pieris B
Buxbom Buxus B,H
C
Ceder Cedrus BA
Cypress Chamaecyparis BA
Citronmeliss Melissa KR
Citrontimjan Thymus KR
D
Daggkåpa Alchemilla P
Daglilja Hemerocallis P
Dagöga Heliopsis P
Darrgräs Briza G
Deutzia Deutzia B
Djävulsbuske Physocarpus B
Drakmynta Physostegia P
E
Edelweiss Leontopodium P
Eldtorn Pyracantha B
Elefantgräs Miscanthus G
Ek Quercus T
En Juniperus BA
F
Fackelblomster Lythrum P
Fagertrav Arabis P
Fetblad  Sedum P
Fetknopp Sedum P
Fingerborgsblomma Digitalis P
Fingerört Potentilla P
Fjäderbuske (brakved) Frangula B
Fjädergräs Stipa G
Fjärilsbuske Buddleja B
Flicköga Coreopsis P
Flockel Eupathorium P
Fläder Sambucus B
Forsytia Forsythia B
Fransk dragon Artemisia KR
Fryle Luzula P
Funkia Hosta P
Fänrikshjärta Dicentra P
Förgätmigej Myosotis, Brunnera P
G
Gentiana Gentiana P
Getris Diervillea B
Gillenia Gillenia P
Ginkgo Ginkgo BA
Ginst Cytisus, Genista B
Glansiris Iris V
Gran Abies, Picea BA
Grekisak vädd Knautia P
Gullbandsgräs Spartina G
Gullgröna Waldsteinia P
Gullregn  Laburnum B.T
Gullrips Ribes B
Gullris Solidago P
Gyckelblomster Mimulus V

Ätliga frukter och bär

H
Hagtorn Crataegus B,H,T
Hassel Corylus B
Hasselört Asarum P
Havtorn Hippophae B
Hemlock Tsuga BA
Hiba Thujopsis BA
Hibiskus Hibiscus B
Hjorttunga Phyllitis O
Hornsärv Ceratophyllum V
Hortensia Hydrangea B,K
Humle Humulus K
Hyperikum Hypericum B,P
Hägg Prunus B,T
Häggmispel Amelanchier B
Hängslöja Gypsophila P
Hästsvans Hippurus V
Häxal Fothergilla B
Höstanemon Anemone P
Höstglim Silene P
Höstljung Calluna P
Höstsyren Hydrangea B,T
Höstöga Coreopsis P
I
Iberis Iberis P
Idegran Taxus BA
Iris Iris P,V
Isop Hyssopus P,KR
J
Japanskt blodgräs Imperata G
Japanska körsbär Prunus B,T
Jasmin Jasminum K
Johannisört Hypericum P
Julros Helleborus P
Järnek Ilex B
K
Kabbeleka Caltha V
Kalmia Kalmia B
Kalmus Acorus V
Kambräken Blechnum O
Kameleontbuske Actinidia K
Kantnepeta Nepeta P
Kaprifol Lonicera K
Karagan Caragana B,T
Kastanj Aesculus T
Katsura Cercidiphyllum B
Kattfot Antennaria P
Kattmynta Nepeta P
Kaukasisk förgätmigej Brunnera P
Kaveldun Typha V
Kerria Kerria B
Klematis Clematis K,P
Klint Centaurea B
Klockbuske Enkianthus P
Klockor Campanula B,T
Klotpil Salix B,T
Klätt Lychnis P
Klätterhortensia Hydrangea K
Knylhavre Arrhenaterum P
Kokardblomster Gaillardia P
Konvaljbuske Clethra B
Kopparstarr Carex G
Kornell Cornus B
Kransveronica Veronicastrum P
Krusmynta Mentha KR
Kryddsalvia Salvia KR
Kryddtimjan Thymus K
Kryptuja Microbiota BA
Kungsbräken Osmunda O
Kungsljus Verbascum P
Kungsmynta Oregano P,KR
Kärleksört Sedum P
Körsbär-prydnads Prunus B,T
L
Lagerhägg Prunus B
Lammöron Stachys P
Lavendel Lavandula P
Levisia Lewisia P
Libbsticka Levisticum KR
Liguster Ligustrum H
Liljor Lilium P
Lin Linum P
Lind Tilia T
Ljung Calluna, Erica P
Lungört Pulmonaria P
Lupin Lupinus P
Lysing Lysimachia P
Lärk Larix BA
Löjtnantshjärta Dicentra P
Lönnar Acer B,T
M
Majbräken Athyrium O
Malva Malva, Sidalcea P
Malört Artemisia P,KR
Martorn Eryngium P
Metasequoia Metasequoia BA
Miskanthus Miscanthus G
Mose brinnande buske Dictamnus P
Murgröna Hedera K
Murreva Cymballaria P
Musselblomma Pistia V
Mynta Mentha KR
Myskmadra Galium P
Måbär Ribes H
N
Nattljus Oenothera P
Nejlikor Dianthus P
Nejlikrot Geum P
Nepeta Nepeta P
Nunneört Corydalis P
Nålsäv Eleocharis V
Näckrosor Nymphaea V
Nävor Geranium P
O
Olvon Viburnum B
Oregano Origanum P,KR
Ormhassel Corylus B
Ormrot Bistorta P
Ormskägg Ophiogogum G
Ormöga Omphalodes P
Oxbär Cotoneaster B,H
Oxel Sorbus H,T
P
Paradisbuske Kolkwizia B
Parkaralia Aralia B
Penningblad Lysimachia P
Pepparmynta Mentha KR
Perovskia Perovskia B
Perukbuske Cotinus B
Pilblad Sagittaria V
Pilört Persicaria P
Pioner Paeonia P
Pipranka Aristolochia K
Pipört Centranthus P
Plister Lamium P
Plymspirea Aruncus P
Poppel Populus H,T
Praktbetonica Betonica P
Praktbinka Erigeron P
Praktbrunört Prunella P
Praktklocka Platycodon P
Praktlysing Lysimachia P
Praktstenört Aurina P
Prakttry Weigela B
Prydnadskörsbär Prunus B,T
Prydnadsplommon Prunus B,T
Prästkragar Leucanthemum P
Pärlbräken Onoclea O
Pärlbuske Exochorda B
Pärlrönn Sorbus B,T
Päron Pyrus T

Ätliga frukter och bär

R
Randgräs Phalaris G
Revsuga Ajuga P
Riddarsporre Delphinium P
Robinia Robinia B,T
Rododendron Rhododendron B
Rosenflockel Eupathorium P
Rosenkrage Tanacetum P
Rosenkvitten Chaenomeles B
Rosenrips Ribes B
Rosenstav Liatris P
Rosenvial Lathyrus P
Rosenöga Coreopsis P
Rosmarin Rosmarinus KR
Rudbeckia Echinacea P
Ruta Thalictrum P
Rådhusvin Parthenocissus K
Röd solhatt Echinacea P
Röllika Achillea P
Rönn Sorbus T
Rönnspirea Sorbaria B
Rönnsumak Rhus B
S
Salvia Salvia P,KR
Schersmin Philadelphus B
Silverarv Cerastium P
Silverax Cimicifuga P
Silverbuske Eleagnus B
Silverhavre Helictotrichon G
Silverpäron Pyrus T
Sippor Anemone P
Sjönöt Trapa V
Skogsvallmo Hylomecon P
Skuggblad Rodgersia P
Skuggröna Pachysandra P
Sköldpaddsört Chelone P
Slide Persicaria P
Smällspirea Physocarpus B
Smörboll Trollius P
Snöbollsbuske Viburnum B
Snöbär Symphoricarpus B
Sockblomma Epimedium P
Solbrud Helenium P
Solhatt Echinacea P
Solvända Helianthemum P
Spansk körvel Myrrhis KR
Spetsbräken Polystichum O
Spetsmössa Tiarella P
Spireor Spiraea B,H
Starr Carex G
Stefanandra Stephanandra B
Stenkyndel Calamintha P
Stenört Aurina P
Stjärnflocka Astrantia P
Stockros Althea P
Stor drakblomma Nepeta P
Stormhatt Aconitum P
Strutbräken Matteuccia O
Studentnejlika Lychnis P
Stånds Ligularia P
Stäpplilja Eremurus P
Svartbräken Asplenium O
Svartplommon Prunus B
Svärdslilja Iris V
Syrener Syringa B.H,T
Syrenhortensia Hydrangea B,T
Sälg Salix B,T
Säv Scirpus V
Sävenbom Juniperus BA
T
Taklök Sempervivum P
Tallar Pinus BA
Tamarisk Tamarix B
Temynta Monarda P
Tibast Daphne B
Timjan Thymus P,KR
Tolvgudablomma Dodecatheon P
Trav Arabis P
Trebladsspira Gillenia P
Tremastarblomma Tradescantia P
Trift Armeria P
Trollhassel Hamamaelis B
Try Lonicera B
Trädgårdsmalva Sidalcea P
Träjon Dryopteris O
Tulpanträd Liriodendron B
Tuja Thuja BA
Tovsippa Anemone P
Tusensköna Bellis P
Tuvrör Calamagrostis G
Törel Euphorbia P
U
Ulleternell Anaphalis P
Ullungrönn Sorbus T
V
Vallmo Papaver
Valnöt Juglans P
Vattenhyacint Eichornia V
Vattenklöver Menyanthes V
Veronica Veronicastrum P
Vide Salix B,T
Vildvin Parthenocissus KR
Vingnöt Pterocarya T
Vinterbär Skimmia B
Vintergröna Vinca P
Violer Viola P
Vitbrokig knylhavre Arrhenaterum G
Vitlysing Lysimachia P
Vitpytta Achillea P
Vivor Primula P
Vresros Rosa rugosa H
Vårljung Erica P
Vårkrage Doronicum P
Vädd Scabiosa P
Å
Åbrodd Arthemisia KR
Ä
Älggräs Filipendula P
Ö
Ölandstok Potentilla B