Pollineringstabell Äpple

Plocka äpplen
Johannes Röd Äpple
Alice Åpple

Pollinering för Äpple

Vilka fruktträd pollinerar (befruktar) varandra?
De flesta fruktträd utvecklar bättre och mera frukt om blommorna befruktas (pollineras) med frömjöl från en annan sort. Men det är inte alla sorter som passar bra ihop. Till din hjälp vid valet av fruktträd används en pollineringstabell. Om du bor i ett villaområde är pollineringen oftast inget större problem. Där finns vanligen lämpliga sorter i närheten. Men om man bor mer enskilt kan det vara klokt att följa tabellen.

Så här läser du tabellen:
I den vänstra kolumnen letar du upp den sort du redan har eller funderar på att köpa. I mitten finner du en rad siffror som motsvaras av lämpliga pollenlämnare i den högra kolumnen.

Sort Zon Pollineras av nummer: Nr. Pollineringssorter
Alice 4 3,11,19,20,21,22,24,28,30,38,40 1. Alice
Antonovka 6 12,16,19,27,34,35,40,41 2. Antonovka
Amorosa (Röd Aroma) 3 1,10,11,13,15,20,21,22,24,28,33,37,40 3. Aroma
Aroma 3 1,10,11,13,15,20,21,22,24,28,33,37,40 4. Arreskov
Arreskov 3 11,12,16,17,21,23,26,29 5. Berner Rosenäpple
Arvidsäpple 3 8,30,31,39,40 6. Boiken
Belle de Boskoop 1 1,3,10,11,12,13,15,20,21,22,24,37 7. Brunnsäpple
Berner Rosenäpple 2 6,11,14,15,17,21 8. Cellini
Birgit Bonnier 4 1, 3, 13, 15, 28,  37, 40 9. Charlamovsky
Blenheim 2 11,14,15,17,21,29 10. Cortland
Boiken 3 11,12,15,16,17,21,42 11. Cox´s Orange
Borgherre 3 11,15,21,41 12. Cox Pomona
Bramley, triploid 2 3,11,12,15,21,22,25,30,31,35,40 13. Discovery
Brunnsäpple 4 15,21,39 14. Eldrött duväpple
Cellini 4 6,9,12,25,30,40,41 15. Filippa
Charlamovsky 6 19,25,27,30,34,35,40 16. Golden Noble
Close 3 1,3,13,21,22,24,28,37,40 17. Gul Richard
Cortland 4 1,3,11,12,13,15,20,21,22,24,29,37,40 18. Guldborg
Cox´s Orange 3 1,4,6,12,15,16,20,21,23,27,29,33,36 19. Gyllenkroks astrakan
Cox Pomona 4 6,11,15,16,17,21,23,29,33,36 20. Ingrid Marie
Discovery 2 1,3,10,11,14,15,20,21,22,24,28,37,40 21. James Grieve
Eldrött duväpple (Pigeon) 2 3,11,13,15,18,20,21,29,37,40 22. Katja
Elstar 1 3,10,11,13,14,15,20,21,22,40 23. Laxton´s Superb
Eva-Lotta 3 3,11,20 + Kim 24. Lobo
Filippa 3 1,3,7,11,13,20,21,22,24,30,33,37,40,42 25. Maglemer
Flädie 3 30,31,35,39 26. McIntosh
Fredrik 3 8, 10, 11, 12, 13,  23, 24, 31, 36, 37,  38, 40 27. Melba
Galloway 4 1,3,10,11,13,14,15,20,21,24,26 28. Mio
Gloster 1 1, 3, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 24, 26 29. Ontario
Golden Noble 3 2,4,5,11,17,21,25,29,36 30. Oranie
Gravensteiner 3 3,13,14,15,19,21,22,25,30,33,35,39,40,42 31. Ringstad
Gravensteiner, röd 3 Se ovan 32. Risäter
Grågylling 5 30,39,41,42 33. Signe Tillisch
Gul Richard 3 6,8,11,12,16,23,33,36,42 34. Silva
Guldborg 2 3,13,14,15,21,22,25,28,30,31,35,37,40,42 35. Stenbock
Guldparmän 2 6,11,16,17,21,29 36. Stenkyrke
Gyllenkroks astrakan 5 1,15,21,22,25,28,30,32,33,39,40,41 37. Summerred
Hampus 4 19,30,40 38. Sylvia
Husmoder, triploid 2 15,25,30,31,35 39. Sävstaholm
Huvitus 5 39, 40 40. Transparente blanche
Ingrid Marie 3 1,3,10,11,13,15,21,22,23,24,28,29,33,37 41. Wealthy
42. Åkerö
James Grieve 3 1,3,10,11,13,15,17,20,22,24,25,28,30,31,33 1. Alice
James Grieve, röd 3 Se ovan 2. Antonovka
Jonagold 1 1,3,11,13,15,20,21,22,24,28 3. Aroma
Jonathan 1 1,3,10,11,13,15,18,20,21,22,24,28,37,40 4. Arreskov
Katja 3 1,3,11,13,15,18,20,21,24,28,30,37,40 5. Berner Rosenäpple
Kim 3 1,3,10,20,22,24,26,28,33,37,40 6. Boiken
Laxton´s Superb 3 1,3,6,11,12,15,16,17,20,21,28,33 7. Brunnsäpple
Lobo 4 1,3,10,11,13,15,20,21,22,28,37,41 8. Cellini
Maglemer 3 9,15,19,30,31,35,40,41,42 9. Charlamovsky
Mantet 6 1,3,10,11,13,15,20,21,22,24,27,28,37 10. Cortland
McIntosh 4 1,3,10,11,15,20,21,22,24,25,27,28,30,35,37,40,42 11. Cox´s Orange
Melba 5 1,3,10,15,19,20,21,22,24,28,29,35,40,41,42 12. Cox Pomona
Melba, röd 5 Se ovan 13. Discovery
Melonäpple (Citronäpple) 3 11,12,16,17 + Husmoder 14. Eldrött duväpple
Mio 2 1,3,10,11,13,15,20,21,22,24,27,30,37,40,42 15. Filippa
Mutsu 1 1,3,10,11,13,15,20,21,22,24,28,40 16. Golden Noble
Ontario 1 10,11,14,15,16,17,21,23,41 17. Gul Richard
Oranie 5 1,12,15,19,22,24,25,27,33,39,40,41,42 18. Guldborg
P.J. Bergius (Röd Sävstaholm) 6 1,9,19,22,28,30,31,32,37,40,41,42 19. Gyllenkroks astrakan
Quinte 5 3,10,13,15,20,21,22,24,27,28,37,40 20. Ingrid Marie
Ribston 3 1,3,14,15,16,20,21,28,29,30,33 21. James Grieve
Ringstad 4 15,21,25,30,35 22. Katja
Risäter 6 25,39,40 23. Laxton´s Superb
Rödluvan 6 3, 11, 12, 24, 25, 33 24. Lobo
Röd astrakan 4 25,39,40 25. Maglemer
Signe Tillisch 4 10,11,15,16,17,20,21,22,24,31,35,40,42 26. McIntosh
Silva 6 2,19,27,30,35,38,39,40 27. Melba
Snövit 5 1,19,21,22,25,27,28,30,35,39,40 28. Mio
Spartan 1 1,3,10,11,13,15,20,21,24,28,40 29. Ontario
Stenbock 6 2,9,30,31,34,39,40,42 30. Oranie
Stenkyrke 3 5,11,12,16,17,21,23,26,29,41 31. Ringstad
Stor klar astrakan 5 40, 41 32. Risäter
Summerred 3 3,10,13,15,18,21,22,24,27,28,39,40 33. Signe Tillisch
Sylvia 4 1,10,21,22,25,28,30,39,40 34. Silva
Särsö 4 1, 3, 13, 15, 28, 37, 40 35. Stenbock
Sävstaholm 6 1,9,19,22,28,30,31,32,37,40,41,42 36. Stenkyrke
Transparente blanche 6 3,9,13,18,19,21,22,24,27,30,31,32,37,39,42 37. Summerred
Vit astrakan 6 9,19,30,35,39,40 38. Sylvia
Wealthy 6 2,9,12,15,21,25,27,30,32,34,39,40,42 39 Sävstaholm
Worcester-parmän 6 11,13,19,21,22,30 40. Transparente blanche
Åkerö 6 21,25,26,27,30,33,35,37,39,40,41 41. Wealthy