Abraham Darby Engelsk ros – Modern buskros

Höjd/bredd: Ca 1,2 x 1 m
Växtsätt: Tämligen tätt, upprätt
Blommor: Stora tätt fyllda koppar-aprikosgul-rosa.
Doftande. Slutet juni – hösten.
Bladverk: Grönt glänsande.
Läge: Soligt i djup näringsrik jord.
Användning: Ensam eller gruppvis med andra rosor
och perenner.
Härdighet: Zon 1-3

Kategori: