Adèle Prévost (gallica) från 1836 Gallica ros – Gammaldags buskros

Höjd/bredd: Ca 1,2 x 1,2 m
Växtsätt: Tätt och brett.
Blommor: Stora – mycket stora tätt fyllda karminröda/blå-
violetta. Doftande. Rik bl. Slutet juni – slutet juli.
Bladverk: Mörkgrönt, något glänsande.
Läge: Soligt/halvskuggigt i djup näringsrik jord.
Användning: Ensam eller gruppvis med andra rosor, bland
buskar och perenner eller som friväxande häck.
Härdighet: Zon 1-5

Kategori: