Adventure Palace Klasblommande rabattros – Palaceros

Höjd/bredd: Ca 0,5 x 0,5 m
Växtsätt: Tätt, upprätt.
Blommor: Små-medelstora, fyllda, mörkt röda. Svag doft.
Slutet juni-hösten.
Bladverk: Mörkgrönt, blankt.
Läge: Soligt i väldränerad djup näringsrik jord.
Användning: Gruppvis eller i grupper med andra rosor och
perenner. I krukor och urnor.

Kategori: