Agnes (rugosa) från år 1900 Vresros – Gammaldags buskros

Höjd/bredd: Ca 2,5 x 2 m
Växtsätt: Tätt upprätt
Blommor: Medelstora, tätt fyllda ljusgula/aprikosfärgade.
Doftande. Början juni – början juli.
Bladverk: Mörkgrönt, glänsande
Läge: Soligt/halvskuggigt i mager, sandig – vanlig jord.
Användning: Ensam eller gruppvis bland andra rosor eller
bland buskar och barrväxter.
Härdighet: Zon 1-6

Kategori: