Alan Titchmarch Engelsk buskros – Modern buskros

Höjd/bredd: Ca 1,2 x 0,9 m.
Växtsätt: Upprätt
Blommor: Mörkt rosa-rosa, tätt fylld. Medelstark fin doft.
Slutet juni-hösten.
Bladverk: Grönt
Läge: Soligt i väldränerad djup näringsrik jord
Användning: Ensam eller gruppvis med andra rosor och
perenner.
Härdighet: Zon 1-3

Kategori: