Älghornsbräken Platycerium bifurcatum

Latin: Platycerium bifurcatum
Ursprung: Tropiska Australien, Nya Guinea
Läge: Vill ha ljus växtplats.
Vattning: Vill ha jämn fuktighet.
Duscha gärna.
Näring: Från vår till höst. Svag
dos i vattnet eller närings-
pinnar.

Kategori: