Allgold Klasblommig rabattros

Höjd/bredd: Ca 50 x 50 cm
Växtsätt: Tämligen tätt.
Blommor: Medelstora – stora halvfyllda – fyllda mörkt
klargula. Svag doft. Rik bl. Slutet juni – hösten.
Bladverk: Mörkgrönt, glänsande.
Läge: Soligt i djup näringsrik jord.
Användning: Gruppvis ensam eller med andra rosor
och perenner.

Kategori: