Aloha Modern buskros – Kätterros

Höjd/bredd: Ca 2 x 2 m, som klätterros ca 3 m hög.
Växtsätt: Kraftigt tätt, utbrett.
Blommor: Stora-mycket stora tätt fyllda ljusröd-laxrosa.
Doftande. Rikligt slutet juni-slutet juli. Blommar om.
Bladverk: Grönt glänsande.
Läge: Soligt i djup näringsrik jord.
Användning: Ensam eller gruppvis med andra rosor och perenner.
Vid väggar, murar, plank och staket.
Härdighet: Zon 1-3

Kategori: