Amber Cover Klasblommig rabattros – marktäckande

Höjd/bredd: Ca 80 x 80 cm
Växtsätt: Tätt utbrett.
Blommor: Medelstora halvfyllda bärnstensgula-mörkgula.
Svag doft. Slutet juni-hösten. Rikblommig.
Bladverk: Mörkgrönt glänsande.
Läge: Soligt i djup näringsrik jord.
Användning: Gruppvis ensam, med andra rosor och perenner,
kantväxt, bottenplantering, i urnor och krukor.

Kategori: