Asker Hallon

Frukt: Små fasta ljusa bär. Söta och aromatiska.
Mognar i juli – augusti.
Växtsätt: Skjuter mängder av skott. 1-2 m.
Läge: Soligt. Väldränerad mullrik något sur (lågt pH)
jord. Viktigt att jorden är fri från flerårigt ogräs.
Härdighet: Zon 1-5(6)
Anmärkning: Går bra på lerjord. Mycket härdig. Gott dessertbär,
bra för infrysning. Ganska låg skörd.
Skott som burit frukt under sommaren klipps bort.

Kategori: