Blåsvingel Festuca glauca

Latin: Festuca glauca
Höjd: Ca 15 cm, med vippor ca 30 cm
Växtsätt: Tuvbildande
Blommor: Blågrå vippor.
Blomningstid: Juni-juli
Bladverk: Blågrått
Läge: Soligt i väldränerad sandig, torr jord.
Användning: I stenparti, gruppvis tillsammans med andra
gräs, perenner och barrväxter.

Kategori: