Blodlönn Acer platanoides ’Faassen’s Black’

Latin: Acer platanoides ’Faassen’s Black’
Höjd: Ca 8-10 m
Växtsätt: Medelstort träd med rundad krona.
Blommor: Små röda klasar i april-maj. Bruna ‘näsor’.
Bladverk: Mörkt brunrött.
Läge: Sol-halvskugga i djup väldränerad jord.
Användning: I större trädgårdar, vid uppfarter och
där man vill få skugga. Skyddar mot vind
buller och vägdamm.
Härdighet: Zon 1-3

Kategori: