Brokbladig asklönn Acer negundo ’Flamingo’

Latin: Acer negundo ’Flamingo’
Höjd: Ca 2-4 m
Växtsätt: Stor buske, flerstammigt träd.
Bladverk: Dekorativa blad i rosa, vitt och grönt.
Läge: Soligt i väldränerad mullrik jord.
Användning: Solitär (ensam) eller tillsammans med andra
buskar och barrväxter.
Härdighet: Zon 1-2
Anmärkning: Bör beskäras (i juli-september) för att få fin
form och vackert bladverk.

Kategori: