Ginnalalönn Acer tataricum ginnala

Latin: Acer tataricum ginnala
Höjd: Ca 5 – 7 m.
Växtsätt: Upprätt brett, ofta flerstammigt träd.
Frukter: Rödglänsande ‘näsor’.
Bladverk: Friskt grönt. Vacker röd höstfärg.
Läge: Sol-halvskugga i väldränerad jord. Tål torka.
Användning: Solitär (ensam) med marktäckare, i medelstora-
stora trädgårdar.
Härdighet: Zon 1-5.
Anmärkning: Ev. beskärning i juli-sep. och december.

Kategori: