Kattsvans Acalypha hispida

Latin: Acalypha hispida
Ursprung: Västindien
Läge: Ska stå ljust men skyddas mot
direkt solljus.
Vattning: Kräver mycket vatten under
växtperioden. Får ej torka ut.
Näring: Från vår-höst. Svag dos i
vattnet eller näringspinnar.
Anmärkning: Kan vara svår att övervintra.

Kategori: