Kungsbräken, Safsa Osmunda regalis

Latin: Osmunda regalis
Höjd: Ca 100 cm.
Växtsätt: Tuvbildande
Bladverk: Ljusgrönt, får gul-gulbrun höstfärg
Läge: Halvskugga-skugga. Näringsrik, humusrik,
fuktighetshållande jord
Användning: Vid dammen, vid bäckar, fuktiga lägen
under träd.

Kategori: