Stenbräken Cystopteris fragilis

Latin: Cystopteris fragilis
Höjd: Ca 30 cm.
Växtsätt: Marktäckande.
Bladverk: Grönt.
Läge: Halvskugga i väldränerad humusrik
fuktighetshållande jord.
Användning: I skuggiga stenpartier, tillsammans med andra
skuggväxter, underplantering till träd o buskar.

Kategori: