Vitbrokig skogslönn Acer platanoides ’Drummondi’

Latin: Acer platanoides ’Drummondi’
Höjd: Ca 6-8 m
Växtsätt: Kraftigväxande med rundad krona.
Blommor: Små gulgröna klasar i april-maj. Bruna ‘näsor’.
Bladverk: Grönt/krämvitt – brokigt.
Läge: Sol-halvskugga i djup väldränerad jord.
Användning: I större trädgårdar, vid uppfarter och
där man vill få skugga. Skyddar mot vind
buller och vägdamm.
Härdighet: Zon 1-4

Kategori: