Yolande d’Aragon (portlandica) Portlandros – Gammaldags buskros från 1843

Höjd/bredd: Ca 1,5 x 1,2 m
Växtsätt: Tämligen tätt, upprätt.
Blommor: Stora tätt fyllda mörkrosa – purpurrosa. Doftande.
Rikblommig slutet juni – slutet juli. Blommar om.
Bladverk: Grönt – gråaktigt grönt.
Läge: Soligt i djup näringsrik jord.
Användning: Ensam eller gruppvis med andra rosor, buskar
och perenner.
Härdighet: Zon 1-4

Kategori: