Yvonne Rabier från 1910 Klasblommig rabattros

Höjd/bredd: Ca 60 x 60 cm
Växtsätt: Buskigt tätt.
Blommor: Små fyllda – tätt fyllda vita. Doftande.
Rikblommig. Slutet juni – hösten.
Bladverk: Mörkgrönt, starkt glänsande.
Läge: Soligt i djup näringsrik jord.
Användning: Gruppvis ensam eller med andra rosor
och perenner.

Kategori: