Zigeunerknabe (bourbon) från 1909 Bourbonros – Gammaldags buskros

Höjd/bredd: Ca 2 x 2 m
Växtsätt: Rikt förgrenat och tätt.
Blommor: Medelstora-stora tätt fyllda karminröda/purpur.
Doftande. Slutet juni – slutet juli.
Bladverk: Mörkgrönt något glänsande.
Läge: Soligt/halvskuggigt i djup näringsrik jord.
Användning: Ensam eller gruppvis med andra rosor och
buskar.
Härdighet: Zon 1-6

Kategori: